Nissemon Gård

Katharina Andersson

Affärsplan 2019.

Niagara på hösten 2005.

Att bygga upp och utveckla en modern jordbruksgård med avelsston, unghästar, utbildningshästar samt tävlingshästar. 

Avla fram ädla, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin goda ridbarhet, goda rörelser skall vara attraktiva till tävlings & hobby ryttare. 

På sikt är målet att även kunna erbjuda en trevling anläggning för människor och djur där kvalité och utbildning står i centrum. Möjligheten att erbjuda träningstillfällen för etablerade tränare vilket bidrar i ökad utbildning samt utveckling i det dagliga arbetet.